Thời gian của thị trường giao dịch Forex: 24 giờ một ngày / 5 ngày một tuần

saika88

Administrator
Quản trị viên
forex_trading_hours

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày 1 tuần. Giao dịch bắt đầu với phiên châu Á vào 9:00 am thứ 2 tại Úc và Nhật (Chủ nhật 22:00 GMT), và giao dịch Forex kết thúc vào thứ 6 vào giờ đóng cửa của phiên Mỹ lúc 5:00 pm EST (22:00 GMT).
Thị trường Forex mở cửa 24 giờ trong tuần, bắt đầu vào sáng thứ 2 ở Úc, Nhật khi phiên châu Á mở cửa, và kết thúc vào trưa thứ 6 ở Mỹ khi phiên giao dịch New York đóng cửa.
Điều này mang lại nhiều lợi thế cho nhà giao dịch tham gia/thoát khỏi các cơ hội giao dịch vào mọi thời điểm và đóng lệnh nếu có tin tức trên thế giới ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Các nhà giao dịch thị trường chứng khoán thì cần phải chờ đợi các thị trường mở cửa vào ngày kế tiếp nếu có bất kỳ tin tức nào được đưa ra vào buổi tối hoặc khuya.
Mặc dù thời gian của thị trường Forex là 24 giờ, các nhà giao dịch thường chỉ giao dịch vào thời điểm có nhiều hoạt động giao dịch trên thị trường. Đây là các khung giờ của thị trường chứng khoán, với các mức giao dịch cao nhờ vào sự trùng lặp thời gian của các thị trường và cũng là khi các dữ liệu tin tức được công bố.

MÙA HÈ (+/- THÁNG 4 – THÁNG 10)
Khung thời gianGMT
Phiên Úc mở cửa10:00 p.m.
Phiên Úc đóng cửa7:00 a.m.
Phiên Nhật mở cửa11:00 p.m.
Phiên Nhật đóng cửa8:00 a.m.
Phiên London mở cửa7:00 a.m.
Phiên London đóng cửa4:00 p.m.
Phiên New York mở cửa12:00 p.m.
Phiên New York đóng cửa9:00 p.m.
MÙA ĐÔNG (+/- THÁNG 10 – THÁNG 4)

Time ZoneGMT
Phiên Úc mở cửa9:00 p.m.
Phiên Úc đóng cửa6:00 a.m.
Phiên Nhật mở cửa11:00 p.m.
Phiên Nhật đóng cửa8:00 a.m.
Phiên London mở cửa8:00 a.m.
Phiên London đóng cửa5:00 p.m.
Phiên New York mở cửa1:00 p.m.
Phiên New York đóng cửa9:00 p.m.
 
Trên