Update Tỷ giá 26/07

admin

Administrator
Quản trị viên
14:40 - GBP/USD tiếp tục xu hướng giảm
Theo ý kiến của nhà phân tích tại Commerzbank, cặp GBP/USD sẽ ổn định ngắn hạn, tuy nhiên sẽ vẫn tiếp tục giữ xu hướng giảm.
According to Karen Jones, analyst at Commerzbank, GBP/USD is attempting to stabilise very near term, but remains contained by 2 month downtrend at 1.2526 today.
 
Trên